Vaso Airlines Jsc

  • Type: Full Service / Network
  • IATA: 2Z
  • ICAO: VSO

Introduction

(Assoc. with VASO-Voronezhskoe aktsionernoe samoletostroitel'noe obchestvo)

Read more