Vietnam Airlines Plans Da Nang – Xi’An / Nanjing Charter Service in W13

Vietnam Airlines in Winter 2013/14 season is introducing new scheduled charter operation from Xi’An and Nanjing, with service from Da Nang. Planned schedule as follow.

eff 28OCT13 Da Nang – Xi’An 2 weekly
VN560 DAD1600 – 2030XIY 321 15
VN561 XIY2130 – 0015+1DAD 321 15

eff 01DEC13 Da Nang – Nanjing 2 weekly
VN544 DAD1750 – 2200NKG 321 47
VN545 NKG2300 – 0125+1DAD 321 47

Vietnam Airlines continues to operate following services in Winter 2013/14 season:
Da Nang – Chengdu 2 weekly
Da Nang – Guangzhou 4 weekly
Da Nang – Hangzhou 2 weekly
Da Nang – Wenzhou 2 weekly