China Southern Adds New Zhengzhou – Japan Routes from late-June 2015

China Southern from late-June 2015 launches 2 new routes to Japan from Zhengzhou, as Boeing 737-800 operates 2 weekly each to Nagoya and Shizuoka. Planned schedule as follow.

eff 27JUN15 Zhengzhou – Nagoya
CZ8353 CGO0830 – 1245NGO 738 36
CZ8354 NGO1350 – 1635CGO 738 36

eff 28JUN15 Zhengzhou – Shizuoka
CZ8351 CGO0850 – 1320FSZ 738 7
CZ8351 CGO1130 – 1600FSZ 738 2

CZ8352 FSZ1430 – 1735CGO 738 7
CZ8352 FSZ1700 – 2000CGO 738 2