THAI to operate 2 extra flights to Dubai in August

From 09AUG08 to 30AUG08, THAI plans to operate extra flight on the Bangkok – Dubai route

TG8542 BKK1630 – 2000DXB 772 6
TG8543 DXB2110 – 0635+1BKK 772 6