Safi Airways logo

Safi Airways

  • Type: Full Service / Network
  • IATA: 4Q
  • ICAO: SFW