Euro-Asia Air

  • Country/Region: Flag of Kazakhstan Kazakhstan
  • Type: Full Service / Network
  • ICAO: EAK

About The Airline

(Evro-Azia aue zholy) (Subidiary of KazMunaiGaz JSC)