Vietnam Airlines Gradually Resumes Da Nang – China Scheduled Charter Flights from July 2014

Vietnam Airlines from July 2014 is gradually resuming scheduled charter service from Da Nang to China. Planned operation as follow.

eff 04JUL14 Da Nang – Hangzhou 2 weekly A321
eff 17JUL14 Da Nang – Chengdu 2 weekly A321
eff 17JUL14 Da Nang – Nanjing 2 weekly A321
eff 27JUL14 Da Nang – Wenzhou 2 weekly A321
eff 03AUG14 Da Nang – Shanghai Pu Dong 2 weekly A321