Sichuan Airlines new domestic routes

Sichuan Airlines has launched few new routes this month, including:

Chengdu – Diqing
Chongqing – Hefei
Chongqing – Ningbo

It also launched Chongqing – Jiuzhaigou and Chongqing – Lhasa on 28JUN07. It plans to start Chongqing – Lanzhou, Chongqing – Urumqi at a later date.